CRITICII

INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR AFECTATĂ GRAV DE CRIZA ENERGETICĂ

Firmele de construcții se confruntă cu grave probleme în contextul crizei generate de scumpirea energiei.


Pe parcursul anului 2021, costurile materialelor de construcții au crescut semnificativ, cu procente
între 40% și 320 % – la unele game sortimentale (comparativ cu anul 2020), iar problema forței de
muncă s-a accentuat, ceea ce a generat creșteri în prețurile manoperei și implicit în costul final al
proiectelor constructive, cu dificultăți majore în încadrarea în bugete.

Principalul factor de creștere a prețurilor este determinat de creșterea prețului utilităților (spre exemplu, în fabricile producătoare de ciment se utilizează cuptoare pe gaz, iar prețul gazului în luna martie 2022 a fost, în medie, cu peste 190% mai ridicat decât în martie 2021). Se impun astfel măsuri concrete pe segmentul energetic.

Comisia Europeană a adoptat în data de 22 Martie 2022 un cadru temporar de criză. Statele membre vor putea să ofere parțial compensații întreprinderilor, în special celor care sunt mari consumatoare de energie, pentru costurile suplimentare datorate creșterilor excepțional de ridicate ale prețurilor la gaze și energie electrică. Acest sprijin poate fi acordat sub orice formă, inclusiv prin granturi directe. Ajutorul total per beneficiar nu poate depăși 30 % din costurile eligibile, respectiv un plafon maxim de 2 milioane euro, în orice moment. În cazul în care întreprinderea înregistrează pierderi din exploatare, poate fi necesară acordarea unui ajutor suplimentar pentru a se asigura continuarea activității sale economice. În acest scop, statele membre pot acorda ajutoare care depășesc aceste plafoane, până la 25 de milioane euro pentru utilizatorii care sunt mari consumatori de energie și până la 50 milioane euro pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectoare specifice, cum ar fi producția aluminiului și a altor metale, a fibrelor de sticlă, a celulozei, a îngrășămintelor sau hidrogenului și a multor substanțe chimice de bază.

Related Articles

Back to top button