CRITICII

Marius Tucă și Virgil Munteanu lansează o petiție ce solicită acțiune în privința proiectului Canalului Dunăre-Marea Neagră

Cunoscuți activiști Marius Tucă și Virgil Munteanu au inițiat o petiție adresată principalelor instituții responsabile de politica externă a României, precum și Comisiei Europene. Petiția abordează reapariția proiectului canalului de mare adâncime care leagă Dunărea de Marea Neagră în Ucraina. Proiectul implică adâncirea brațului Chilia și a canalului Bîstroe pentru a permite accesul navelor maritime.

Decizia Consiliului de Miniștri din Ucraina, numărul 136/09.02.2022, declară brațul Chilia, între Ceatal Ismail și Vîlkovo, pe o distanță de 95 km, ca fiind o „cale de navigație interioară a Ucrainei”.

Anunțul Ministerului Infrastructurii din Ucraina din 17.02.2023 indică existența condițiilor pentru accesul navelor cu un pescaj de până la 6,5 m pe acest canal.

Petiția cere oprirea imediată a oricăror lucrări de adâncire sau modificare a cursului natural al brațului Chilia. De asemenea, se solicită retragerea acceptului acordat de România Ucrainei în iulie 2022 pentru tranzitarea brațului Chilia de către nave sub pavilion terț.

Petiționarii cer, de asemenea, Comisiei Europene să respingă includerea canalului ucrainean în coridorul de transport transeuropean TEN-T. Totodată, se solicită punerea în aplicare a recomandării Convenției Espoo din iulie 2006 privind evaluarea impactului de mediu în context transfrontier de a realiza un program bilateral de cercetare științifică între România și Ucraina pentru a evalua impactul asupra tuturor componentelor de mediu din Rezervația Biosferei Delta Dunării din România.

Petiția insistă și pe informarea tuturor convențiilor și organizațiilor internaționale cu privire la reluarea proiectului de agresare a Rezervației Biosferei Delta Dunării, zonă care face parte din Patrimoniul Natural Mondial – UNESCO și este un site al Convenției Ramsar privind Zonele Umede de Importanță Internațională.

Se solicită monitorizarea permanentă a oricăror lucrări sau activități desfășurate pe brațul Chilia de către instituțiile statului român cu atribuții în domeniu. De asemenea, se cere informarea transparentă a opiniei publice din România cu privire la toate aspectele legate de acest subiect, în conformitate cu Convenția de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în probleme de mediu.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button