CRITICII

Primăria Capitalei organizează licitații din orice : amplasarea a 180 de toalete ecologice a fost scoasă la conscurs

Primăria Capitalei a anunțat o licitație pentru amplasarea a 180 de toalete ecologice, printr-un acord-cadru cu o durată de patru ani.

Acordul-cadru se va încheia cu un singur operator economic şi se estimează că, pe durata acestuia, vor fi atribuite patru contracte succesive , câte unul în fiecare an.

În vederea evaluării ofertelor, componenta financiară va avea o pondere de 80%, iar durata de intervenţie la defecţiuni, avarii sau vandalizări va reprezenta 20%.

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 8 februarie 2024.

Ofertanţii trebuie să facă dovada că, în ultimii trei ani, au prestat servicii similare, de complexitate comparabilă cu obiectul acordului-cadru.

Sperăm totuși ca licitația să se desfășoare în standardele legale , nu așa cum ne-a obișnuit de-a lungul anilor Primăria Capitalei .

Related Articles

Back to top button