SITUAȚIA CONTRACTELOR ÎNCHEIATE PRIN PROCEDURA DE NEGOCIERE FARĂ PUBLICAREA PREALABILĂ A UNUI ANUNȚ ÎN PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ ȘI A STĂRII DE ALERTĂ

În timpul stării de urgență și a stării de alertă legate de pandemia de COVID-19, autoritățile publice centrale și locale au achiziționat diverse bunuri și servicii prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț, în baza unor acte normative adoptate în respectiva perioadă.

Este necesara o situație detaliată a contractelor încheiate de instituțiile abilitate, prin procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț, pentru perioada 11 februarie 2020 – 7 martie 2022.

Trebuie cerute aceste lămuriri, ministrului Educației- Sorin Mihai CÎMPEANU, ministrului Afacerilor Interne -Lucian Nicolae BODE, ministrului Sănătății – Alexandru RAFILA, Secretarului de Stat, sef al Departamentului pentru Situații de Urgență – Raed ARAFAT, Președintelui Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate – Cornelia NAGY, precum și ministrului Apărării Naționale – Vasile DÎNCU.

Este nevoie de o situație detaliată pentru fiecare achiziție, în legătură cu: Furnizorul de produse/servicii, Denumirea produselor/serviciilor achiziționate, Prețul unitar, Cantitatea ,Valoarea totală a contractului, Valoarea plătită din contract, Data atribuirii contractului, Stadiul de implementare a contractului.

Toate aceste solicitări au la bază principiul accesului publicului la informaţii privind contractele publice, ceea ce facilitează controlul democratic asupra activităţii administrative.