CRITICII

ANCHETĂ: CA LA NOI, LA NIMENI – Consiliul Județean Ialomița închiriază un imobil cu 2 milioane de euro

Consiliul Județean Ialomița plătește o chirie de 9,9 milioane de lei pentru a închiria fostul sediu al BCR Slobozia timp de trei ani. În trecut, Consiliul Județean intenționa să cumpere acest imobil, prevăzând o sumă de 7,8 milioane de lei în bugetul din 2017. Cu toate acestea, achiziția a fost boicotată de consilierii județeni, motivând costurile ridicate de reparații și întreținere. Astfel, imobilul a fost achiziționat de către OCH Logistic cu 1,4 milioane de euro, iar Consiliul Județean Ialomița a decis să plătească acestei firme o chirie de 2 milioane de euro pe o perioadă de trei ani.

Această operațiune ridică suspiciuni cu privire la modul în care sunt cheltuiți banii publici. Proprietarii fostului sediu al BCR Slobozia reușesc să-și recupereze investiția și să obțină un profit considerabil într-un timp foarte scurt, în timp ce bugetul județean suferă pierderi semnificative, fără a beneficia de investiții reale.

Este necesară o investigație amănunțită a acestei afaceri pentru a clarifica toate aspectele dubioase legate de utilizarea banilor publici în cadrul Consiliului Județean Ialomița. Sperăm că autoritățile competente vor aloca timp și resurse pentru a aduce lumină asupra acestui caz.

În 2018, noile reglementări fiscale implementate de Guvernul PSD au dus la o situație financiară precară pentru Consiliul Județean Ialomița. Aceste reglementări au rezultat într-un deficit de 35 de milioane de lei față de fondurile primite în 2017. Acest deficit a generat o scădere de 20 de milioane de lei în bugetul pentru cheltuielile de funcționare, fapt recunoscut de președintele instituției la acea vreme, Victor Moraru.

Ca urmare a lipsei de fonduri pentru investiții, Consiliul Județean a pierdut oportunitatea de a achiziționa fostul sediu al BCR de pe Bulevardul Chimiei. Imobilul a fost achiziționat de către OCH Logistic AG SRL, cu suma de 1,4 milioane de euro (cu 400.000 de euro mai puțin decât suma oferită de Consiliul Județean), urmând ca aceeași companie să îl închirieze către Consiliul Județean, la 2 milioane de euro, peste 5 ani.

Ulterior, în 2023, Consiliul Județean a căutat o nouă locație pentru sediul său în contextul reabilitării planificate a Palatului Administrativ al Județului. S-au luat în considerare trei direcții de acțiune: transferul de proprietate cu Consiliul Local Slobozia pentru construirea unui sediu administrativ, preluarea Casei Armatei din Slobozia sau închirierea unui imobil cu destinația de „Sediu Administrativ”. Consilierii județeni au aprobat închirierea unui imobil în aceeași ședință și fără prea multe întrebări sau discuții suplimentare.

Există semne de întrebare cu privire la corectitudinea acestei decizii. Inițiatorii hotărârii de închiriere nu au fost întrebați despre durata închirierii sau prețul, iar președintele Marian Pavel a depus chiar un amendament la propriul său proiect de hotărâre înainte de votul final. Propunerile lui Pavel cu privire la preț și durata contractului au fost considerate indicatori suplimentari pentru votul unanim al consilierilor.

Într-adevăr, informațiile furnizate sugerează că există suspiciuni de favoritism în alegerea OCH Logistic AG SRL pentru închirierea sediului Consiliului Județean Ialomița. Lipsa unei licitații deschise și transparenței în procesul de selecție a ridicat semne de întrebare cu privire la modul în care s-a luat decizia finală. Faptul că fostul sediu al BCR a fost singurul imobil care a răspuns ofertei poate indica o limitare intenționată a competiției, ceea ce poate fi considerat ca un indiciu de dedicație.

Este important să se asigure un proces de achiziții publice corect și transparent, în conformitate cu legislația în vigoare. Aceasta implică organizarea unei licitații deschise și obiective, în care toți potențialii furnizori să aibă șansa de a participa și de a prezenta cele mai bune oferte în funcție de criteriile stabilite.

Dacă există suspiciuni de nereguli sau încălcări ale legii în procesul de închiriere a sediului, este recomandat să se facă o investigație independentă pentru a clarifica situația și a lua măsuri corective, dacă este cazul. Aceasta poate fi realizată prin intermediul organelor de control și supervizare competente sau prin implicarea instituțiilor abilitate să se ocupe de astfel de probleme, precum Agenția Națională de Integritate sau Curtea de Conturi.

Este important să se asigure transparență și responsabilitate în utilizarea fondurilor publice și în procesele decizionale ale instituțiilor publice, astfel încât să se evite suspiciunile de corupție sau favoritism.

”În situația în care în spațiile respective se desfășoară lucrări de reabilitare și recompartimentare a clădirii”, spune directorul executiv Gheorghe Proca în nota introdusă în Caietul de Sarcini, ”ofertantul poate da o declarație pe proprie răspundere că aceste lucrări se vor finaliza cel târziu la data 01.11.2023, astfel încât instituția Consiliul Județean să se poată muta în aceste spații începând cu data respectivă”.

Informațiile prezentate sugerează că lucrările de recompartimentare și reabilitare în fostul sediu al BCR, care au fost stopate și apoi reluate, ridică suspiciuni suplimentare cu privire la achiziția cu dedicație. Faptul că aceste lucrări coincid cu închirierea sediului Consiliului Județean Ialomița și că detaliile din Caietul de Sarcini se potrivesc exact cu disponibilitățile proprietarului poate alimenta suspiciuni legate de corectitudinea procesului de selecție.

De asemenea, comparația între costurile de achiziție propuse în mandatul anterior al lui Victor Moraru (1,8 milioane de euro) și costurile de închiriere propuse în mandatul actual al lui Marian Pavel (2 milioane de euro) ridică întrebări cu privire la eficiența și gestionarea fondurilor publice.

Pentru a clarifica aceste suspiciuni și a determina dacă au existat încălcări ale legii sau practici neetice, ar putea fi necesară o investigație independentă a autorităților competente sau implicate în lupta împotriva corupției. Este important ca orice nereguli sau abateri să fie aduse la lumină și să fie luate măsuri corespunzătoare în conformitate cu legea.

Transparența, responsabilitatea și corectitudinea în utilizarea fondurilor publice și în procesele decizionale sunt elemente esențiale pentru asigurarea unei guvernări eficiente și încrederea cetățenilor în instituțiile publice.

Proiectul de închiriere a fost aprobat în unanimitate, fără întrebări sau contestări din partea consilierilor. Consiliul Județean Ialomița a încheiat un contract de închiriere cu OCH Logistic AG SRL pentru fostul sediu al BCR, plătind o sumă lunară în valoare de 276.566,50 lei.

Există suspiciuni că închirierea s-ar fi făcut fără o licitație adecvată și că fostul sediu al BCR a fost oferit cu dedicație. Detaliile din caietul de sarcini și coincidențele dintre cerințele acestuia și disponibilitatea proprietarului ridică întrebări cu privire la corectitudinea achiziției. Prețul și durata închirierii, precum și lucrările de reabilitare în curs de desfășurare în clădirea închiriată, pot fi considerate indicii ale unei influențe asupra votului unanimității consilierilor județeni.

În concluzie, situația achiziției și închirierii fostului sediu al BCR de către Consiliul Județean Ialomița ridică întrebări cu privire la corectitudinea procesului de selecție și gestionarea fondurilor publice. Suspiciunile privind achiziția cu dedicație sunt alimentate de lucrările ample de recompartimentare și reabilitare desfășurate în clădire, care coincid cu închirierea acesteia și se potrivesc exact cu cerințele specificate în Caietul de Sarcini.

De asemenea, diferența de cost între propunerea de achiziție din mandatul anterior și suma de închiriere propusă în mandatul actual ridică semne de întrebare cu privire la eficiența și utilizarea responsabilă a banilor publici. Pentru a clarifica aceste aspecte și pentru a asigura transparența și corectitudinea în procesele decizionale, este necesară o investigație independentă a autorităților competente. Relevarea și sancționarea eventualelor încălcări ale legii sau practici neetice sunt esențiale pentru menținerea încrederii cetățenilor în instituțiile publice și asigurarea unei guvernări eficiente.

Related Articles

Back to top button