CRITICII

Datoria externă a României a crescut cu 20 de miliarde euro, în ultimele luni ale anului 2023, la 163 miliarde de euro

Datoria externă totală a României a crescut cu 20 miliarde euro, în ultimele luni din 2023, la 163,979 miliarde euro, de la 143,886 miliarde euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 16,9% în perioada ianuarie – noiembrie 2023, comparativ cu 17,9% în anul 2022. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 30 noiembrie 2023 a fost de 5,5 luni, în comparaţie cu 4,4 luni la 31 decembrie 2022.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 noiembrie 2023 a fost de 96%, comparativ cu 82,4% la 31 decembrie 2022.

În perioada ianuarie – noiembrie 2023 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 20,2 miliarde de euro, comparativ cu 24,331 miliarde de euro în perioada ianuarie – noiembrie 2022. În structura acestuia, balanţa bunurilor au consemnat un deficit mai mic cu 3,510 miliarde euro, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 552 milioane euro, balanţa veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 320 milioane euro, iar balanţa veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 251 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 6,313 miliarde euro (comparativ cu 9,547 miliarde euro în perioada ianuarie – noiembrie 2022), din care participaţiile la capital au însumat valoarea netă de 5,996 miliarde euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 317 milioane euro.

Related Articles

Back to top button