CRITICII

Politica UE „Zero emisii” ne intră în case: Românii nu mai au voie să folosească sobe cu lemne

Subvențiile pentru sistemele de încălzire pe bază de combustibili fosili vor fi interzise începând cu 1 ianuarie 2025, iar noile clădiri trebuie să aibă emisii zero. Clădirile reprezintă o parte semnificativă din consumul de energie al UE și emisiile de gaze cu efect de seră. Noua legislație impune statelor membre să reducă emisiile și consumul de energie în clădirile din întreaga UE, inclusiv locuințe, locuri de muncă, școli și spitale.

Directiva revizuită stabilește obiective ambițioase pentru reducerea consumului de energie al clădirilor, cu fiecare stat membru adoptând propria traiectorie națională. Clădirile noi trebuie să aibă emisii zero, iar combustibilii fosili vor fi eliminați treptat din încălzirea clădirilor. Este esențială o mai bună planificare a renovărilor și sprijinul tehnic și financiar pentru a declanșa un val de renovări în întreaga UE.

Pentru a combate sărăcia energetică și a reduce facturile la energie, măsurile de finanțare trebuie să stimuleze renovările, concentrându-se pe clienții vulnerabili și clădirile cu cele mai slabe performanțe. Este necesară o creștere semnificativă a ratei de renovare energetică în România pentru a se alinia termenelor directivei europene. Clădirile cu cel mai mare consum de energie sunt case unifamiliale cu surse de încălzire pe bază de gaz și lemn, iar cele cu al doilea cel mai mare consum sunt birouri publice/private sau clădiri cu surse de încălzire pe bază de gaz și de încălzire urbană. Clădirile rezidențiale construite înainte de 1990 au o performanță energetică scăzută și necesită modernizare termică.

Related Articles

Back to top button