CRITICII

Corupție în spitale: spargerea contractelor, pentru a se evita licitațiile

Misiunile de audit realizate la spitalele din țară de către Curtea de Conturi au scos în evidență încălcarea legislației privind achizițiile publice, cu divizarea achizițiilor în valori mai mici pentru a evita procedurile concurențiale. Raportul de audit pentru Spitalul Municipal Aiud a evidențiat neavizarea Consiliului de Administrație a achizițiilor directe care depășesc 50.000 de lei, cu un total de 54 de achiziții directe în valoare de 4,95 milioane de lei. Deficiențe au fost identificate și în procedurile operaționale și evidența contabilă, cu denaturarea situațiilor financiare. Abaterile au fost recunoscute de spital, iar amenzile aplicate au totalizat 60.000 de lei.

Alte nereguli au fost constatate și la Spitalul „Anton Ciuncu” din Tecuci dar și la Spitalul de boli infecțioase „Sfânta Parascheva” din Galați, unde achizițiile publice au fost făcute prin încredințare directă, fără respectarea legislației.

Related Articles

Back to top button