CRITICII

Rolul lui Virgiliu Nanu de șef al OCPI în intabularea Fermei Dacilor

Oficiul de Carte Funciară al Județului Prahova, este o instituție esențială responsabilă cu gestionarea drepturilor funciare și înregistrarea proprietății în regiune. Sub conducerea lui Virgiliu Nanu, Ferma Dacilor ar fi trebuit să fie un loc sigur .

Acest caz controversat a implicat înregistrarea ilegală a proprietății de către Lupu Mihai, șeful înșelătoriei White Tower .
Semnificația întabulării Fermei Dacilor constă în impactul acesteia asupra gospodăririi terenurilor și a legalității dreptului de proprietate. Pensiunea Ferma Dacilor, funcționa fără autorizație de construire și a fost legalizată doar pe baza unui raport de expertiză . Această problemă a câștigat o atenție larg răspândită atunci când un incendiu major a izbucnit la pensiune, provocând pagube semnificative și evidențiind necesitatea unei înregistrări și supraveghere adecvată a terenului .

Virgiliu Nanu, în calitatea sa de Prefect de Prahova, a remarcat că Ferma Dacilor a fost construită fără autorizație și a devenit legală abia în 2020 .

În abordarea provocărilor cu care se confruntă Prahova și a strategiilor implementate de Virgiliu Nanu, pot fi evidențiate câteva puncte cheie care nu se potrivesc cu remarcile negative aduse Fermei Dacilor :

  • Trecerea lui Virgiliu Nanu de la șef al Oficiul de Carte Funciară al Județului Prahova la Prefect al județului Prahova, ceea ce i-a permis să mențină supravegherea gospodăririi terenurilor și proprietăților din regiune .
  • Anunțarea statutului juridic al Fermei Dacilor în anul 2020, în ciuda faptului că a fost construită fără autorizație corespunzătoare .
  • Recunoașterea necesității de îmbunătățire a practicilor de gestionare a terenurilor și de supraveghere, în special în lumina incendiului major care a avut loc la pensiunea Ferma Dacilor . Dar până la întâmplarea incendiului existând o lipsă totală de interes .

Related Articles

Back to top button